Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης Επενδυτών - AXIAweb

H υπηρεσία AXIAweb παρέχεται από την ATHEXCSD στους επενδυτές - δικαιούχους Μερίδας και Λογαριασμών Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), προκειμένου να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα ακόλουθα στοιχεία των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.:

 • Τα στοιχεία της Μερίδας
 • Τις τελευταίες δέκα (10) κινήσεις του Λογαριασμού Αξιογράφων
 • Την τρέχουσα κατάσταση υπολοίπων ανά αξιόγραφο του Λογαριασμού Αξιογράφων
 • Την αποτίμηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου του Λογαριασμού Αξιογράφων, βάσει της τιμής κλεισίματος των αξιογράφων κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Σημαντική Ανακοίνωση

Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης Επενδυτών - AXIAweb

Για την είσοδό σας στην υπηρεσία, απαιτείται η χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης χρήστη (Username & Password).

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε “Σύνδεση” και εισάγετε το Username και το Password σας.

Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία AXIAweb, πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσβαση / χρήση της υπηρεσίας
 • Η πρόσβαση των δικαιούχων στην υπηρεσία ΑXIAweb πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου και των σχετικών κωδικών πρόσβασης χρήστη: Όνομα Χρήστη (Username) και Συνθηματικό Χρήστη (Password).
 • Για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην ATHEXCSD την «Αίτηση-Σύμβαση Παροχής Κωδικών Πρόσβασης Χρήστη» (ΑΙΤ022). Η ATHEXCSD εκδίδει τους κωδικούς πρόσβασης και τους αποστέλλει στον αιτούντα με ασφαλή διαδικασία.
 • Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης χρήστη ή ακούσιας γνωστοποίησής τους σε τρίτους, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αμέσως στην ATHEXCSD την «Αίτηση Απενεργοποίησης και Επανέκδοσης Κωδικών Πρόσβασης Χρήστη» (ΑΙΤ023). Η ATHEXCSD απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και επανεκδίδει νέους, τους οποίους αποστέλλει στον αιτούντα με ασφαλή διαδικασία.
 • Η υπηρεσία ΑXIAweb παρέχεται στους δικαιούχους χωρίς χρέωση. Η ATHEXCSD διατηρεί το δικαίωμα επιβολής χρέωσης, κατόπιν ειδοποίησης των χρηστών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την επιβολή της χρέωσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Πέμπτη 14/12/2023, έχει ενεργοποιηθεί στο τεχνικό περιβάλλον η νέα διαδικασία υποχρεωτικής αλλαγής του Συνθηματικού Χρήστη (Password) από τον ίδιο τον χρήστη, για την είσοδο στην υπηρεσία AXIAweb:

 • Κατά την πρώτη σύνδεση στην υπηρεσία.
 • Κάθε φορά μετά από την επανέκδοση κωδικών πρόσβασης χρήστη κατόπιν σχετικής αίτησης του χρήστη.
 • Περιοδικά, κάθε 6 μήνες (180 ημέρες) από την προηγούμενη αλλαγή Password.

Για τον ορισμό ή την αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης (Password) αφού επιλέξετε "Σύνδεση", επιλέξτε "Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης" και ακολουθείστε τις οδηγίες.

Επιπλέον, από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής, κάθε πληροφόρηση και σχετικές οδηγίες αναφορικά με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης χρήστη και τη χρήση της υπηρεσίας AXIAweb, αποστέλλονται στον Χρήστη από την ATHEXCSD στα στοιχεία «Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email» και/ή «Αριθμός κινητού τηλεφώνου» που έχουν καταχωριστεί στη συνδεδεμένη Μερίδα του Χρήστη στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και τα οποία όταν αλλάζουν ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να τα επικαιροποιεί αμελλητί μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα ATHEXCSD (Πιστωτικό Ίδρυμα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) με τον οποίο συνεργάζεται.