Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Μερίδας & Αριθμού Λογαριασμού Αξιογράφων Δικαιούχου στο Σ.Α.Τ.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ταυτοποίησης Μερίδας δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. και πατήστε «Αναζήτηση». Στην περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, τα αντίστοιχα στοιχεία Κωδικού Αριθμού Μερίδας και αριθμού Λογαριασμού Αξιογράφων αποστέλλονται με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο την 1η φορά με sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου εφόσον είναι καταχωρισμένα στην Μερίδα.
Καταχωρείστε τον εμφανιζόμενο κωδικό για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναζήτησης
Κείμενο προς προσδιορισμό Ανανέωση CAPTCHA